Възможности за формиране на лингвистична чувствителност при обучението на деца в начална училищна възраст