Възможно е хората да са започнали да отглеждат животни преди почти 13 000 години

Възможно е хората да са започнали да отглеждат животни преди почти 13 000 години

Възможно е хората да са започнали да отглеждат животни преди почти 13 000 години

Възможно е хората да са започнали да отглеждат животни преди почти 13 000 години


Направи дарение на училище!***

Данни от овъглена тор може да докажат, че животновъдството вече е съществувало 2000 години по-рано отколкото се смяташе досега.

 

Ранните хора в Абу Хурейра, древно селище в днешна Сирия, са изгаряли тор като гориво и може да са започнали да отглеждат и да се грижат за животни на място преди близо 13 000 години, или приблизително 2000 години по-рано, отколкото се смяташе досега.

На 14 септември 2022 г. изследователи в PLOS One съобщават, че проби от древни растения, извлечени от днешна Сирия, отчитат следи от овъглена тор, което е свидетелство за това, че хората са изгаряли животински изпражнения до края на Старокаменната ера. Откритията показват, че хората са използвали тора като гориво и се предполага, че са започнали да се грижат за животни по време на прехода към земеделие или дори преди него. Но остава неясно от кои животни са изпражненията, както и каква е била връзката на хората с тях. 

„Днес знаем, че горивото от тор е ценен ресурс, но в действителност не е било документирано преди неолита”, казва Алексия Смит, археоботаник от Университета на Кънектикът в Сторс.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Смит и нейните колеги са разгледали 43 растителни проби, взети през 70-те години на миналия век от древно жилище в Абу Хурейра, археологически обект, който сега се намира под язовир Табка. Пробите датират от преди около 13 300 до 7 800 години, обхващайки прехода от общества на ловци-събирачи към земеделие и пастирство.

В пробите изследователите са открили различни количества сферолити, малки кристали, които се образуват в червата на животните и се отлагат в тор. Регистриран е забележителен възход, датиращ между 12 800 и 12 300 години назад, когато потъмнели сферолити също се появяват в огнище – доказателство, че са били нагрявани до между 500⁰ и 700⁰ по Целзий и вероятно изгорени. 

 

 

Екипът прави сравнение на тези констатации с данните, които преди това са публикувани от Абу Хурейра. Установява, че изгарянето на тор съвпада с преминаването от кръгли към линейни сгради, индикация за по-заседнал начин на живот, заедно с непрекъснато нарастващ брой диви овце на това място и намаляване на газелите и другия дребен дивеч. Вземайки предвид тези данни, авторите твърдят, че тези открития дават възможност да се предполага, че хората може да са започнали да се грижат за животни извън домовете си и да изгарят купчините тор, които са в близост до тях, като допълнение към дървата за отопление.

„Доказателствата за сферолит, отчетени тук, потвърждават, че някакъв вид тор е бил използван като гориво”, казва Наоми Милър, археоботаник от Университета на Пенсилвания, която не е участвала в проучването.
Откриването на това от какъв вид животно са изпражненията, може да разкрие дали животните са били вързани навън или не. Докато авторите предполагат, че това са диви овце, които биха били по-удобни за улавяне, Милър смята, че източникът вероятно е скитаща дива газела.

„Сферолитите, идващи от събирането на тор от газели извън обекта, съхранявани до изгаряне като гориво, според мен са по-правдоподобна интерпретация”, казва Милър. Дори ако бъдат държани няколко дни, казва тя, овцете няма да произвеждат големи количества тор.

„Цялото нещо е класическа загадка”, казва антропологът Мелинда Зедер, която ДНК анализът може да реши. Тя допълва, че източникът може да е газела и обяснява, че ако са залавяни млади, животните може да са били гледани за известно време – дори ако в крайна сметка не са били опитомени.
„Интересното е, че хората са експериментирали със своята среда”, казва Зедер от института „Смитсониън” във Вашингтон, окръг Колумбия. „Опитомяването е почти случайно в този случай.”

 

Цитирания:

  1. Smith et al. Epipalaeolithic animal tending to Neolithic herding at Abu Hureyra, Syria (12,800–7,800 calBP): Deciphering dung spherulites. PLOS One. Published online September 14, 2022. doi: 10.1371/journal.pone.0272947.

 

Превод: Емилия Стоянова
Източник: sciencenews.org


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.