Устойчив подход към решаване на екологични проблеми,свързани с получаването на горива и ценни химикали за индустрията