Установиха защо хората от средната класа са по-склонни да музицират, да рисуват и да се проявяват в изкуството

 

Причината, поради която хората от средната класа са по-склонни да музицират, да рисуват и да се проявяват в изкуството, е разкрита в ново проучване.

Изследванията, проведени с участието на 78 000 човека, установяват, че не богатството и социалният статус са определящи за хората, занимаващи се аматьорски или професионално с изкуство.

Зад заниманията с изкуство седи нивото на образователна подготовка – това установява проучване на д-р Аарон Рийвс, социолог в Оксфордския университет.


РЕКЛАМА:

***

В статия в списание „Социология“, д-р Рийвс посочва, че от 78 011 интервюирани, 18% се занимават с рисуване или фотография, 9% с танц, 10% с музика, 2% с театър или опера, 6% пишат поезия, пиеси или художествена литература. Само 22% не правят нищо свързано с изкуствата.

Той установява, че наличието на по-високи доходи не прави по-вероятно участието в художествени дейности – при онези, които печелят над 30 000 лири годишно има по-малка вероятност да извършват такива активности, отколкото при тези, които печелят по-малко.

Социалният статус е показател, който влияе малко – хората, които са по-високо в йерархията, са по-малко склонни да се занимават с изкуство, отколкото тези с по-ниски професионални длъжности.

Като най-ясна връзка с художествените дейности се откроило образованието. След отчитането на влиянието от семейните традиции, чрез статистически анализи той установява, че хората, които са учили повече са около четири пъти по-склонни да участват в изобразителни и фотографски дейности, отколкото тези, които нямат високо образование, пет пъти повече са тези, които са склонни да се включат в танцуване и в различни занаяти и четири пъти – да свирят на музикален инструмент.

Повечето от хората, които се занимават с изкуство, са средна класа, защото те се стремят да научават нови неща и да имат по-високи образователни степени. И въпреки принадлежността към средната класа да прави по-възможно ученето в университет, констатациите на д-р Рийвс показват, че след завършването им няма по-голяма вероятност да се занимават с изкуство, отколкото при студенти от работническата класа.

Д-р Рийвс казва, че резултатите за заниманията с изкуство са различни от тези, които само гледат или слушат артистични представяния. Социалната класа и статусът са силно свързани с по-високите нива на потребление на изкуство.

„Участието в занимания с изкуство, за разлика от неговото потребление и културно общуване като цяло, нямат пряка връзка нито със социалната класа, нито със социалния статус“, казва д-р Рийвс в статията. „Резултатът се отклонява от очакванията – точно обратното, хората с по-големи доходи има по-малка вероятност да се занимават с изкуство.“

„Тези резултати показват, че само образователното постижение, а не социалния статус, оформя вероятността да бъдеш участник в правенето на изкуство.“

Д-р Рийвс предполага наличието на две причини за тази връзка с образованието. „Първо, хората с по-висок капацитет за обработка на информацията, са по-склонни да се наслаждават на изкуството като културна практика, и да завършат университет. Накратко, тези, които завършат университет имат по-голяма вероятност да притежават културен капацитет, необходим за възприемането и участието в правенето на изкуство.

Второ, университетите вземат решение кого ще приемат, използвайки информацията за извънкласни и културни активности, което увеличава вероятността завършващите университетите да са културно активни.“

Превод: Ставри Ангелов

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: