Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741314ba5a7af4f3c68461474f0d4c43a37.jpg

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив е важен образователен и научен център в областта на хранителната наука и технология. Единствен на Балканския полуостров, с над 60 годишен опит в организиране и провеждане на обучение. Мисията и целите на УХТ винаги са предлагали решения на национални проблеми, свързани с развитието на хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите, храненето и туризма, както и индустриалния мениджмънт, икономиката на хранителната индустрия, топлотехниката, компютърните системи и технологии, машиностроенето и автоматизацията  на производството. 

УХТ предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на хранителните технологии, биотехнологиите, икономиката, туризма, компютърните и информационните технологии и курсове за повишаване на квалификацията. Висококвалифициран преподавателски състав, с изявена научна дейност, осигурява актуално обучение, обвързано с практиката и по съвременни програми на над 4500 студенти. Академичният състав се ръководи от убеждението, че постигането на качеството на живот чрез безопасна и здравословна храна може да бъде гарантирано от младите специалисти, които подготвя. Извежда се обучение на английски и френски езици за някои специалности. Повечето от възпитаниците на УХТ се реализират като мениджъри на държавни или частни фирми, известни учени или изтъкнати обществени личности.

 УХТ си сътрудничи с много чуждестранни университети и участва активно в международни изследователски програми и обмен на студенти и преподаватели в чужбина. УХТ има опит в разработването и управлението в интернационална среда на образователни проекти (ТЕМPUS, INCOCOPERNICUS ERBIC 15 CT 961009, UK/06/B/LA/162 538, HARVEST, INCLOSE 316611; BG/05/A/PL166 155, BGOSI POOO1/07/33-01/;  и др.), проекти по Пета (QLK5CT-2000-00407), Шеста (CT 2006 036337 MONIQA) и по Седма рамкова програма – K-TRIO FP7-PEOPLE–SCI NIGHT-609736, BaSeFood (начало 2009, продължителност 43 месеца); AEROMUCO (начало 2011, продължителност 40 месеца); FOODSEG (начало 2011, продължителност 36 месеца); NUTRILAB (начало 2013, продължителност 36 месеца). УХТ участва активно в схемите на програма Еразъм плюс за мобилността. 

Университетът ръководи и участва в специализирани схеми на оперативните програми към Европейския социален фонд, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (проекти: BG051PO001-3.1.08-0012 Усъвършенстване на система за управление на работните процеси в Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив; BG 051PO001-4.3.04-0008 „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”; BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”)  и Оперативна програма за регионално развитие (проект: BG 1601РО001/1.1.-2009/010 „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ-Пловдив и модернизация на информационното обслужване”).

Facebook страницата –  https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%A5%D0%A2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/175276885887558?fref=ts


РЕКЛАМА:

***

 

LOGO UHT.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: