Университетската библиотека „Св. Климент Охридски ” представя разширената дигитална научно-изследователска библиотека “Зограф”

d5a3e91d-9dc8-4994-b120-d1e4e764eb49.png

На 11 май 2016 г. в Библиотека “Филологии” (Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Ректорат, 6  етаж) от 16.00 часа Университетската библиотека ще представи разширената и обогатена с нови 164 славянски ръкописа дигитална научно-изследователска библиотека „Зограф”. От тях 120 нови, неописани в описите славянски ръкописа представя библиотеката на Зографската Света обител “Св. Георги Победоносец”, а Националният исторически музей представя своята колекция от 44 славянски ръкописа.

Дигиталната научно-изследователска библиотека „Зограф” има богата колекция, която дава възможност на изследователи да работят на едно място с много и различни ръкописни паметници като  Асеманиевото евангелие, Манасиевата хроника, Реймското евангелие и др. Дигиталната библиотека съдържа над 614 дигитални копия на славянски ръкописи, съхранявани в престижни колекции в страната и чужбина. Осъществяването на тази инициатива става благодарение на научноизследователската работа на преподавателите от Катедра „Кирилометодиевистика”, на сътрудничеството на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” с колеги от различни български и чуждестранни научни и културни институции.

Основите й са поставени през юни 2014 г. със Зографската електронна библиотека, съдържаща електронни копия на 286 славянски ръкописа от библиотеката на Зографската Света обител, сред които под № 43 фигурира най-известният ръкопис на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски от 1762 г. (Зографската чернова). Към тях до май 2015 г. са присъединени дигитални копия от ръкописните колекции на Ватиканската апостолическа библиотека, библиотеката в град Реймс (Франция), манастира  Драгомирна – Румъния,  Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев”, Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Историческия музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил и Университетската библиотека, филиал „Теология”.


Европейска нощ на учените 2022 г.: