В университетите ценят предприемчивостта и обмислят стартъпи

Трима от четирима участници в анкетата „Предприемачество в академичните среди“ смятат, че предприемаческо мислене и умения са необходими по време на обучението във висшите училища. Анкетата е проведена в началото на март от фондация Карол Знание. Респондентите са 321 от над 20 университета и института в цялата страна.

Всеки трети твърди, че е необходимо да се създадат акселераторски програми в университетите. 75 % твърдят, че  университетски инкубатори ще променят средата. Едва 8% са на противоположно мнение.

Близо 60% от анкетираните биха потърсили възможност да развият идея или проект в университетски инкубатор, ако в тяхното висше училище има такъв. 38% отговарят утвърдително, но с уговорката, че зависи какви услуги и възможности ще се предлагат там. Едва 3% не биха се възползвали.


РЕКЛАМА:

***

В анкетите на фондация Карол Знание, които се провеждат всяка година, традиционно присъства въпрос за създаване на стартъп, но досега бяха таргетирани основно докторанти и млади учени в определени сектори. Тази година анкетата беше отворена за цялата академична общност и неочаквано голям брой от анкетираните заявиха, че мислят за собствен бизнес – 92%. От тях 28% отговарят категорично, че искат да създадат свой старъп, 34% са търсили информация и се готвят по въпроса, 30% искат, но не знаят как. Едва 8% никога не са обмисляли своя компания.

Като най-голяма пречка за такава стъпка всеки втори посочва липсата на стартов капитал. За всеки трети превръщането на научната работа в продукт би било проблем. Почти толкова са и тези, които ще се затруднят в бизнес планирането. 

И тази година фондация Карол Знание задава въпроси за спин-офи с университетите. 40% са добре запознати с тази световна практика и я определят като наистина добра. 28% обаче казват, че не са чували за това. 

Впечатляващи 81% отговарят, че биха участвали в сипноф със своя университет или институт. Но на този етап само 13% отговарят категорично, че знаят за фирми, създадени от институциите, в които работят. Всеки четвърти казва, че вероятно има такива и те трябва да станат част от визитната картичка на съответната институция.  

За поредна година много висок е броят на анкетираните, които казват, че няма връзка между бизнеса и академичните среди – 36%. Половината я определят като задоволителна. 

Близо 70% биха се включили в предприемачески курсове в своите университети, ако бъдат организирани такива. Само 8% са били досега в подобни програми, като сред тях са участници в програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание.


Европейска нощ на учените 2022 г.: