Учените са установили 40 нови гена, свързани с интелигентността

Учените са открили 40 нови гена, които изглежда са свързани с интелигентността, и откритието може да помогне на невролозите да разберат как човешкият мозък развива главните функции, асоциирани с мисленето.

Докато се очаква, че влиянието на тези гени върху интелигентността е „миниатюрно“, се знае, че голямо разнообразие от фактори допринасят за нашето IQ и обща интелигентност, а това откритие може един ден да позволи на изследователите да разплетат сложната мрежа от „природа и отглеждане“, когато става въпрос за идентифицирането на основните причини зад диапазона ни от умствени способности.

Проведено от Danielle Posthuma от Медицинския център към VU University Medical Center Amsterdam, изследването комбинирало съществуващите геномни данни от 80 000 несвързани помежду си възрастни и деца от европейски произход и идентифицирало мутации сред 52 гена, които били свързани с резултатите за интелигентност според различни тестове.

Изследването било проведено чрез използването на две различни форми на генетичен анализ. Едната открила мутации в група от 22 различни гена, което в комбинация може да отговаря за почти 5% разлика при измерванията на интелигентността.


РЕКЛАМА:

***

Вторият анализ, който сравнил цели гени, вместо да картографира специфични мутации, открил общо 47 гена, 17 от които също били открити чрез използването на първия анализ.

Общо 40 от общия брой гени, открити чрез двата метода, досега не са били свързвани с интелигентността.

За да направят повторна проверка на откритията, изследователите приложили резултатите към друго изследване на всички геноми. Тъй като това изследване нямало готов набор от измервания на IQ, те използвали нивото на образование като приблизително измерване на интелигентността вместо това.

Почти всички мутации, които забелязали в предишните си изследвания, отново индикирали връзка с интелигентността, докато 15 от 47-те гена, които открили при вторият анализ, също се появили отново.

Сравнили идентифицираните гени с база данни от познати пътеки и определили гените, които вече били познати с ролята си при формиране на синапса, насочването на нервните аксони и нервната диференциация.

Една от най-силните корелации между генетиката и интелигентността били мутации, открити в гена foxo3 и кодирането, което допринася за неговата експресия.

Foxo3 е част от пътека, която предизвиква смъртта на клетките като резултат от определен химичен стрес.

Интересното е, че екипът открил също и редица други връзки между гените и характеристиките, които имат общо с масата на тялото, шизофренията и болестта на Алцхаймер.

В последните години са се натрупали доказателства в подкрепа на идеята, че гените определят диапазона на много когнитивни функции, свързани с нещо, наречено „фактор g“ – общо измерване на когнитивните способности, което датира още от началото на 20. век.

Историята на разглеждането на нашата биология – и особено на гените ни – за да може да се обяснят различията на човешката интелигентност, е била изпълнена с противоречия, често заради това, че ценим някои когнитивни способности повече от други.

И въпреки че си струва да бъдете разсъдливи, изследвания като това могат също да ни помогнат да определим кои черти могат да бъдат повлияни от образованието, диетата или дори от микробите в червата ни.

А по-голямото знание за връзката между когнитивните характеристики и нашите гени може дори да ни помогне да разберем повече за еволюцията на нашата интелигентност и в каква посока се е насочила.

Това изследване е било публикувано в Nature Genetics.

Превод: Никол Николова

Източник: Science Alert


Европейска нощ на учените 2022 г.: