Учените с отворено писмо по повод случая „Калиакра“

През септември 2017 г. Национална асоциация „Българско Черноморие“ подаде сигнал до Главния прокурор на Република България. В него обвинява експерти и учени в областта на природозащитата, че „появяването на Понто-сарматските степи в българския правен мир е резултат от документална измама“ чрез „подправяне“ на „Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост в България“.
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН публикува отворено писмо от автори на цитираното ръководство, включително и от тези, които работят в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Писмото е озаглавено „Опровержение на клевети и неверни твърдения срещу учени и експерти с компетентност в екологията и опазване на околната среда, отправени от Национална асоциация Българско Черноморие във връзка със случая „Калиакра“ и с Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост в България“ (линк към писмото).

Писмото е подписано от Доц. д-р Анна Ганева, доц. д-р Мариус Димитров, доц. д-р Росен Цонев, гл. ас. Чавдар Гусев, доц. д-р Петър Желев, доц. д-р Веска Русакова, инж. д-р Георги Гогушев, маг.
еколог Веселина Кавръкова, маг. еколог Катерина Раковска, маг. инж. Тома Белев, маг. инж. Добромира Димова, гл. ас. д-р Пламен Иванов, маг. Димитър Попов, маг. еколог Елена Тилова.


Европейска нощ на учените 2022 г.: