Учените от Института по полимери – БАН разработват съвременни полимерни материали на световно ниво

Актуални разработки на нови полимери, модерни полимерни материали и авангардни технологии, намерили отзвук в световната наука и с очакван ефект върху важни за обществото проблеми представи Институтът по полимери към БАН в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“. Интелигентни полимери и полимерни материали, реагиращи на промени в температурата и в обкръжаващата среда, приложение в мембранните технологии или като оптични сензори за влага, влакнести импланти, съвместими с човешки стволови клетки и нови превръзки за лечение на рани, разработване на нови материали на основата на природни продукти (като прополис, куркумин и др.) или носители на антитуморни лекарствени вещества, са само част от темите, представени от учените в кампанията.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов откри представянето в Големия салон на Академията и подчерта много високото ниво на научните изследвания в Института по полимери. Директорът на института доц. д-р Нели Косева представи постиженията, перспективите за развитие на научното звено и даде редица примери за приложенията на полимерите, изследванията и резултатите, получени през последните две години. Основните области на експертиза са свързани с получаване и охарактеризиране на нови полимери и иновативни полимерни (нано)материали с разнообразни приложения, отбеляза доц. Косева.


РЕКЛАМА:

***

Младите учени гл. ас. д-р Еми Халаджова и гл. ас. д-р Мария Спасова презентираха темите „Полимерни носители за биологични молекули“ и „Иновативни нано- и микроструктурирани биоактивни полимери и полимерни материали със зададени свойства – възможности за тяхното приложение“. Показани бяха различни възможности за приложения на полимерите и полимерните материали в областта на медицината и фармацията, биотехнологиите и алтернативните източници на енергия, както и нови подходи и методи за получаването на материали от възобновяеми и неконвенционални източници.

В Института учените демонстрираха възможностите на модерни и уникални апарати, закупени със средства от успешно изпълнени инфраструктурни проекти с европейско финансиране, както за фундаментални изследвания, така и за практически цели като идентифициране, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, полимерни материали и композити.


Европейска нощ на учените 2022 г.: