Ученици представят свои научни разработки на сесия на УчИ-БАН

Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) ще се проведе на 14 и 15 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН.  Ученическият институт на БАН рецензира проекти във всички научни области, разработени от ученици от 8 до 12 клас. Официалното откриване на научната сесия е в 10:00 часа на 14 ноември, Голям салон на БАН (ул. „15 ноември“, №1). В началото на сесията ще бъдат представени първите резултати по Програмата за въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти. С финансиране по тази програма БАН реализира общо 17 проекта за обучение на учители и ученици.

Четвъртата сесия на УчИ – БАН ще продължи с представяне на научно-изследователски разработки на ученици от цялата страна. Академията насърчава тяхното развитие в област на науката и научните изследвания, към която имат интерес. Общо 32 проекта ще бъдат показани в областите химия, биология, физика, хуманитарни науки, информатика и информационни технологии, математика и роботика.

Някои от заглавията на проектите, които ще представят учениците са: „Предсказване на криптовалути на базата на публични блокчейн данни”, “Подобряване на производителността на унитарни рекурентни невронни мрежи и приложението им върху задачата за автоматизирано разбиране на текст”, ”Изкуствена имунна система“ и др.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***