Учени успяха да заплетат устройства от квантова памет, свързани от големи разстояния

По пътя към създаването на квантов интернет, който ще свързва градовете на бъдещето, учените заплитат „хард дискове“ на десетки километри разстояние. Резултатът е необходима стъпка за изграждането на квантов интернет.

Фантазиите на учените за квантов интернет са една идея по-близко до реалността.

Учени успяха да заплетат един с друг два квантови „хард диска“, свързани помежду си с нишки – дълги десетки километри. Заплитането – тип етерна, квантова връзка – позволява на две частици да се държат сякаш си взаимодействат, дори да са отдалечени на голямо разстояние. Новото изследване заплита две устройства от т.нар. квантова памет, като кара частици светлина да се движат напред-назад и обратно – на разстояния, недостигани преди, споделя екипът на 12-ти февруари пред Nature.

Както хард дискът в компютрите, така и квантовата памет складира квантова информация. Тя е необходима част от изграждането на квантов интернет, благодарение на който ще се постигне максимално сигурна комуникация и ще стане възможно отдалечени квантови компютри да работят заедно. 

За да са ефективни, квантовите мрежи ще трябва да обхващат цялото земно кълбо. В свои предишни опити – учените успяват да заплетат отделни светлинни частици или фотони, раздалечени на 1200 км. Това заплитане обаче не може да бъде съхранено. Квантовата памет би била добра алтернатива за запазването на това взаимодействие, когато става дума за големи дистанции. Досега такива устройства са били заплитани само когато са били разделени на разстояние не повече от километър.


РЕКЛАМА:

***

В новото проучване, изследователите успяват да заплетат две устройства от квантова памет, които, въпреки че са близко локализирани едно до друго, налагат фотоните да се отклонят на 22 или 50 км чрез оптични влакна – в зависимост от експеримента, за да стане това възможно. Изградени от облаци – лазерно-охладени атоми от рубидий, квантовата памет първо е заплетена с фотони. След като пропътуват километри, тези фотони влизат в взаимодействие помежду си и после биват измерени. Това взаимодействие кара двете устройства от квантова памет да се заплетат, въпреки големите разстояния.

Източник: sciencenews.org

Превод: Веселина Бакърджиева


Европейска нощ на учените 2022 г.: