Учени са успели да изрежат вируса на HIV от инфектирани клетки

HIV infecting T-cell - Getty images.jpg

През последните години наблюдаваме огромен скок в геномното редактиране. С разработването на невероятната CRISPR/Cas9 техника, учените никога преди не са могли толкова лесно да идентифицират, редактират или отстранят специфични участъци от ДНК. Това им е позволило да се насочат към конкретни мутации, давайки надежда за лечение на някои наследствени заболявания. Сега изследователите са се прицелили във вируса на HIV и са успели да премахнат генома му от инфектирани клетки.

Когато вирусът зарази някого, неговата РНК се транскрибира в HIV-1 ДНК, която след това се интегрира в специфични имунни клетки, наречени CD4+ T-клетки. Това означава, че инфектираните клетки започват да реплицират този чужд геном, произвеждайки още по-голямо количество от вируса, който напада нови CD4+ T-клетки. Това води до отслабване на имунната система и в крайна сметка до развиване на СПИН, а засегнатите хора загиват от иначе лечими заболявания, като пневмония.

Настоящите антиретровирусни лекарства имат за цел да спрат инфектирането на клетките от вируса, но след като той вече веднъж е интегрирал своето ДНК в Т-клетката, почти нищо не може да бъде направено. А инфектираните клетки действат като резервоар за вируса. „Антиретровирусните лекарства са добри за контролиране на инфекцията“ – обяснява Камел Халили, който е старши изследовател в проучването, публикувано в Scientific Reports. „Но пациентите на антиретровирусна терапия бързо се връщат към предишното си състояние, когато престанат да взимат лекарствата.“

Така, екипът от Temple University Health System решил да провери дали може да използва впечатляващата прецизност на CRISPR, за да локализира и отстрани ДНК на вируса от инфектираните T-клетки. И наистина успели да премахнат целия геном, без каквито и да било странични ефекти за клетките-гостоприемник, които продължили да се делят и да растат нормално. Но не е само това – тези клетки вече били имунизирани срещу нова вирусна инфекция.

„Откритията са важни по редица причини“ – казва д-р Халили. „Чрез внасяне на мутации в генома на вируса, методът преманентно отстранява способността му да се реплицира. Освен това, системата предпазва клетките от реинфекция и е безопасна за тях, без никакви токсични ефекти.“


РЕКЛАМА:

***

В бъдеще, техниката може да се подобри до степен, в която лекарите вече не просто ще спират инфектирането на клетките, но ще могат и да ги излекуват.

Във видеото можете да видите как работи методът CRISPR/Cas9:

Превод: Росица Ташкова

Източник: http://www.iflscience.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: