Учени преразглеждат кога точно е настъпил упадъкът на цивилизацията на Великденския остров