Учени попадат на доказателства, че някои динозаври са ловували през нощта

tumblr_ljsxwvLMyX1qz5va1o1_500.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/tumblr_ljsxwvLMyX1qz5va1o1_500.jpgПри научно проучване особеностите на очите при 1401 вида съвременни бозайници, птици, крокодили, гущери и змии с различни познати модели на активност през денонощието са били сравнени със сходните части от фосили на архозаври – семейство, включващо динозаври, крокодили и птици.
Резултатите показват, че по-малките и месоядни динозаври и птерозаври са били нощни същества, докато най-големите и тревопасни динозаври са били активни и денем, и нощем. Това проучване влиза в конфликт със схващането, че нощният начин на живот при много от бозайниците се е развил именно, за да се избягват срещите с активните през деня динозаври.
Ларс Шмитц и Риосуке Мотани от Калифорнийския университет изследват от години очите на динозаврите и на съвременните им наследници – птиците и гущерите. Те се опитват да установят колко големи и чувствителни към светлината са били очите на изчезналите гиганти.
Фосилите не дават възможност да се определи големината на зеницата на динозаврите, което би било индикация за това кои са били „нощни“, но тук на помощ дошло проучване на склералния пръстен – кръгла кост, която при много животни покрива ириса и зеницата. Тя е добър индикатор за големината на зеницата.
„Измерихме големината на склералния пръстен на много птици и гущери, за да определим дали можем да го използваме като указание за разделяне на „дневните“ от „нощните“ животни. Използвахме животни, чийто модел на поведение познаваме – дали са активни денем или нощем, и установихме, че сме в състояние да ги различаваме по този начин. След като установихме това, приложихме към динозаврите наученото от живите животни.“,  обяснява д-р Шмитц
Специалистите измерили склералния пръстен и очната кухина на 33 динозавърски фосила и достигнали до извода, че динозаврите са били активни през различни периоди на денонощието. Д-р Шмитц подчертава, че противно на представата за предимно дневния начин на живот на гигантите, са установени всякакви модели на активност – нощна, дневна и денонощна. Начинът им на живот се е определял от това, което им е необходимо за преживяване и от екологичните особености.
Малките хищници като микрораптора и велосираптора са били изцяло нощни или и нощни, и дневни ловци. Всъщност, при месоядните динозаври се оказало, че няма нито един, който да е бил активен само през деня.
Най-големите тревопасни динозаври като Psittacosaurus и Diplodocusса били активни през цялото денонощие. Според учените, това вероятно се е дължало на по-дългото време, необходимо за доставяне на достатъчни количества храна при огромният им ръст.
Откритието поставя под съмнение теорията, че бозайниците са развили моделите на своята активност в съответствие с необходимостта да избягват срещите с „дневните“ динозаври. „Вече знаем, че динозаврите са ловували и нощем, така че нещата явно са значително по-сложни – ние даже не сме сигурни, че най-ранните бозайници са били предимно нощни същества. Тези резултати са много интересни и със сигурност – правдоподобни, но трябва да свършим още доста научна работа, за да разберем как се е установил при бозайниците нощният начин на живот“.
По материали от:
http://www.bbc.co.uk/
http://www.newscientist.com


Европейска нощ на учените 2022 г.: