Учени изобретиха иновативен сеизмограф, отчитащ предишните земетресения

Земетресенията са едни от най-големите загадки в света – невъзможно е да се предвидят и са в състояние да причинят неизчислими вреди само за няколко секунди. Сега нов инструмент, създаден от учени от Университета на Тел Авив, може да се учи от земетресенията в далечното минало, зада може, въоръжен с тези знания, по-добре да прогнозира земетресенията, които ще ни сполетят в бъдеще.

Марко Шмуел и Бевърли Саклер са изобретили нов инструмент, който самите те описват като „изкопаем сеизмограф“, който ще помогне на геофизиците и сеизмолозите да разберат моделите на сеизмичната активност в миналото.

Новият инструмент, разработен с участието на геолози и физици, се отнася за области, където земетресения засягат водни обекти, а също – и района на западния бряг на Съединените щати. Сеизмографът ще помага и на инженерите в разбирането им за това какви могат да бъдат рисковете, когато те планират нови водноелектрически или атомни електроцентрали.

„С актуални сеизмографски данни за земетресенията разполагаме едва от края на по-миналия век. Нашият нов подход разследва моделите на утайката, която прониква в седиментите, които са разположени директно върху нея. Става дума за калните слоеве от дъното на Мъртво море. Това ни помага да разберем интензивността на земетресенията в отминали епохи. Това е критерий за измерването на въздействието на земетресенията в миналото.”, казва М. Шмуел.
Изследователите предлагат модел, подобен при облаците и морските вълни, движени от вятъра. В случая на скалата „разклащането” и образуването на „вълни” става при земетресение, а не – от вятъра. Учените наричат този феномен „нестабилност на Келвин-Хелмхолц”. С този термин се обясняват сътресенията при течности. В университета в Тел Авив тази теория се прилага при анализ на деформациите на седиментите, причинени от минали земетресения.

Земетресението предизвика деформация в скалите и седиментите. С помощта на основните принципи на триене, учените разчитат геометрията на фигури, създадени в Мъртво море, и в комбинация с редица други параметри, изчисляват как земетресенията от миналото са били разпределени по място, време, обхват и мощност.


РЕКЛАМА:

***

Деформацията във формата на хоризонтални вълнообразни В зависимост от мощта на земетресението, колкото е по-силно едно земетресение, толкова по-силна е и деформацията, причинена от него.

Трябва да се има предвид, че новият инструмент може да бъде полезен само в земетръсните зони, които се пресичат с големи водни обекти, като езера, морета и океани.

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.terradaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: