Учен от Института по физика на твърдото тяло при БАН участва в срещата на Нобеловите лауреати за 2019 г.

Доктор Станислав Върбев от Института по физика на твърдото тяло е първият български учен физик, който участва в традиционната среща на Нобеловите лауреати, която се провежда редовно от 1951 г. в Линдау, Германия. Той е избран след процедура на подбор, осъществена от Българската академия на науките, която е научна организация партньор на форума,  и от комисия към Съвета в Линдау.

Тазгодишната 69-среща, състояла се от 30 юни до 6 юли, е посветена на физиката. Тя се отличава от всички останали до сега по рекордния брой участници – млади учени, Нобелови лауреати, представители на бизнеса и спонсори. Близо 600 поканени студенти, докторанти и постдокторанти от 89 страни имат възможността да чуят лекциите на 39 изтъкнати носители на Нобелова награда и да общуват с тях в неформална среда. Сред тях двадесет и осем са нобелисти по физика, девет по химия, един по физиология и медицина, един за мир и двама са лауреати на награда Тюринг. Дискутираните теми са свързани с лазерна физика, гравитационни вълни, тъмна материя и др.

Следващата, 70- та среща, през 2020 г. ще бъде интердисциплинарна и на нея ще бъдат поканени млади учени с успехи в областта на физиката, химията, физиологията и медицината

 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: