Тунелът под ламанша.

 

За построяването на тунела под ламанша са прокарани 151,4 км. проходи, 148от които са изпълнени от 11 тунелни комбайни. Цялото пътно съоръжение се състои от три големи тунела. При срещането на галериите под морското дъно „британският тунелен комбайн е отклонен странично в стената,където бил засипан, а след това бетониран. „Френската” машина продължила по прокопания маршрут и излязла от другата страна на тунела,където била демонтирана.


Европейска нощ на учените 2022 г.: