Европейска нощ на учените в Технически университет – София

Технически университет – София

 

17:00-21:00, Машинно-технологичен факултет

Лаборатория FRESH: нощ на отворените врати в Технически Университет – София

Като част от „Европейска нощ на учените 2016“, ТУ София ще отвори вратите на няколко от своите лаборатории, включително и на лабораторията  „Виртуална реалност“. Ще присъстват експерти, които ще запознаят посетителите с дейността на избраните лаборатории, както и с възможностите на оборудването им.

 

18:00-19:00, Машинно-технологичен факултет

Магия FRESH: роботите в медицината

Ще се проведе популярна презентация на тема „Роботите в медицината“, като част от дейността по проект „SPARKS“ за насърчаване на ангажираността с отговорни научни изследвания и иновации. Участващ учен: проф. д-р инж. Костадин Костадинов от Института по механика.

 

 

Европейски кът