Цивилизация

От всички етапи на развитие, които са допринесли светът да стане такъв какъвто е днес, цивилизацията е най-всеобхватна според постоянните промени, които е предизвикала. Макар че някои общества са достигнали до висока степен на развитие, без да са цивилизовани, само при цивилизацията са събрани на едно място фундаменталните характеристики на нашия начин на живот. Първата цивилизация е в Южна Месопотамия, сега Ирак, в плодородната провинция край реките Тигър и Ефрат на брега на Персийския залив. Цивилизацията възниква тук сред проспериращите земеделци от ирански и семитски произход преди 6000 до 6500 години, преди голямото наводнение, или Потопа. Отличителна черта на тяхното общество е, че политически, икономически и социално то е организирано около градовете, които възникват на много места в този район по време, когато не съществуват никъде другаде по света.

Европейска нощ на учените 2022 г.: