Троен грош на Сигизмунд III Ваза от с. Софрониево

Автор: Калоян Димов

В частна колекция се съхранява сребърна монета на владетеля на Жечпосполита (държава, включваща Кралство Полша и Великото Литовско княжество) – Сигизмунд III Ваза (1587-1632 г.), която е отсечена в монетарницата на гр. Рига и която ще бъде представена в настоящото кратко съобщение[1].

Монетата, с която имах възможността да се запозная посредством снимков материал, произхожда от накит от с. Софрониево (Обр. 1). Тя е пробит сребърен троен грош на Сигизмунд III Ваза (1587-1632 г.).

Диаметърът на паричния знак от с. Софрониево е 21 мм, а данни за теглото му не ми бяха предоставени. Каталожната му референция според полското издание „Monety Zygmunta III Wazy” e Kopicki 2007, № 1414. Съдейки по данните от цитираното издание, то теглото на този екземпляр е приблизително около 2 гр.

На аверса, т. е. лицето на монетата, е представен владетелят Сигизмунд III Ваза, надясно, а около него е изписана легендата „SIG III D G REX PO D LI”, която върху тук коментираната монета, поради нейната продължителна циркулация в паричния поток и по-късната ѝ вторична употреба като част от накит, е изтрита в голяма степен.


РЕКЛАМА:

***

Легендата е значително по-запазена, респективно по-лесно четима на реверса, т. е. на гърба на монетата. Там е изобразен гербът на Рига, който се състои от два ключа и крепостна порта с две кули под тях. Над герба е изписано „III”, а вляво и вдясно от герба разделена на две части е изписана годината на емитирането на монетата – 1592. Останалата част от легендата на реверса е следната: „GROS ARG TRIP CIVI RIGE”.

Трябва да отбележа, че този тип е сред най-често срещаните европейски монетни типове в българските земи през османската епоха. Той е засвидетелстван както в накити, така и в монетни съкровища. С публикуването на описаната монета се въвежда в научно обращение още един троен грош на Сигизмунд III и се допълва картината за циркулацията на паричните знаци на Жечпосполита в днешните български земи под османска власт.

 

Литература:

Kopicki 2007: E. Kopicki. Monety Zygmunta III Wazy. Szczecin, 2007.

[1] Благодаря на А. С. за предоставената информация.


Европейска нощ на учените 2022 г.: