Три редки антични монети от Южна България

Автор: Любомир Василев

В настоящата работа ще разгледаме, коментираме и въведем в научени оборот три редки и интересни антични монети от единични находки, които произхождат от различни райони на Южна България. Всички коментирани и посочени, в редовете по-долу монетни екземпляри се съхраняват в частни колекции. Първата от разглежданите в случая три монети, произхожда някъде от Сливенско, докато останалите две са от района на Пловдивско, и произхождат съответно от землищата на пловдивските села Кочево(община Садово) и Браниполе(община “Родопи”).


Както по-горе посочихме, първата от разглежданите три монети, обект на настоящата работа е много рядка сребърна тракийска монета на Одриското царство – диобол на тракийският владетел Спарадок(445-435г.пр.Хр.), намерена някъде в района на Сливенско. Добре запазен и съхранен екземпляр, при това новооткрит такъв, със следното описание и характеристики:
– Тракия – Одриско царство, Спарадок(445-435г.пр.Хр.), диобол, сребро. Диаметър – 10мм., и тегло съответно – 1,27гр.
Екземпляр от частна колекция, с местонамиране района на Сливенско.
Лице/аверс: Добре запазено изображение на протоме на кон, наляво. Над коня – мъчно четлив надпис, гласящ следното: ΣПА(т.е името на издателят, в случая владетелят Спарадок, в съкратена форма – б.а.,Л.В.).
Опако/реверс: Вдлъбнат квадрат. В самият квадрат – изображение на орел, с глава наляво, захапал змия с клюна си.
Дребните сребърни монети, издавани от тракийският владетел Спарадок са едни от най-ранните монети, емитирани от одриските владетели през втората половина на Vв.пр.Хр. Същевременно с това, те са и много редки и ценни, а настоящата, която разгледахме и коментирахме, в редовете по-горе, увеличава известните досега техни находки от територията на страната, с още една находка на монета от подобен тип. Самата монета на Спарадок, е проучена от страна на автора на тези редове, по предоставени му фотоснимки,придружени с метричните данни на находката, от лице, близък приятел на собственика й.

Цялата статия можете да прочетете в новия брой 132 на списанието. Изтеглете броя от тук.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: