Търсене
Close this search box.

От традиции към иновации: Как Никос Хранинженеринг се налага на световните пазари

 

Симбиозата между наука и бизнес е ключов фактор за икономическото развитие и иновациите в съвременния свят. В България, този процес набира скорост, като все повече компании осъзнават необходимостта от внедряване на научни изследвания и разработки в своята дейност. Един от ярките примери за това е компанията „Никос Хранинженеринг“ ООД, базирана в град Добрич.

Тази семейна фирма, създадена преди повече от три десетилетия, е специализирана в проектиране, производство и доставка на оборудване за хранително-вкусовата промишленост, и по-специално за млекопреработвателната индустрия. Никос успява да комбинира традиционните производствени практики с иновативни технологични решения, като по този начин създава конкурентни продукти с висока добавена стойност.

България има богато историческо и културно наследство в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, и особено в производството на мляко и сирене. Поради тези обстоятелства страната предлага отлична основа за развитие на подобни компании. С помощта на европейски фондове и национални програми за подкрепа на научноизследователска и развойна дейност, страната ни се превръща в привлекателна дестинация за иновационни проекти. Това създава благоприятна среда за фирми като Никос, които освен че допринасят за развитието на местната икономика, играят и важна роля в утвърждаването на България като иновационен хъб на Балканите.

 

История и развитие

Никос Хранинженеринг е създадена през 1992 година в Добрич от семейство Рачеви, които виждат потенциал за развитие в областта на хранително-вкусовата промишленост. Компанията стартира като малко семейно предприятие, но с времето се разраства и утвърждава като лидер в своята област. Началото е поставено с проектиране и изграждане на млекопреработвателни линии, които бързо печелят доверие и популярност сред клиентите.

През първите години, Никос се концентрира върху местния пазар, но с нарастващия интерес към българските млечни продукти и технологии, фирмата започва да разширява дейността си и към международните пазари. В началото на 2000-те години, компанията вече има стабилни партньорства в Европа и започва да изнася продукцията си в повече от 20 държави.

През 2008 година, фирмата се трансформира от еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в дружество с ограничена отговорност (ООД), което отбелязва нов етап в нейното развитие. Промяната в правната форма позволява на Никос да привлече нови инвестиции и да разшири производствените си капацитети. Това води до внедряване на нови технологии и разширяване на продуктовата гама.

Фирмата инвестира значителни средства в модернизация на производствените съоръжения и въвежда иновативни технологии за автоматизация на процесите. Това значително подобрява качеството на продукцията и увеличава ефективността и конкурентоспособността на компанията на международния пазар. През 2010-те години, Никос вече е призната като един от водещите производители на оборудване за хранително-вкусовата промишленост в Европа и света. Компанията успява да се наложи на пазара с иновативните си решения и високото качество на своите продукти.

Една от ключовите стъпки в развитието на Никос е именно фокусът върху износа. Днес над 90% от продукцията на компанията е предназначена за международни пазари. Фирмата работи с клиенти на шест континента, обслужва повече от 250 компании в над 45 държави. Това включва огромни предприятия в млечната индустрия, които разчитат на българските технологии за оптимизация и модернизация на своите производствени линии.

Освен млекопреработвателните линии, Никос предлага и решения за други сектори в хранително-вкусовата промишленост, като производство на шоколад, сладолед, майонеза, маргарин, сирена и кашкавали. Компанията непрекъснато разширява асортимента си, като отговаря на нарастващите изисквания на клиентите и пазарните тенденции.

Семейната приемственост играе важна роля в успеха на фирмата. Второто поколение на семейство Рачеви успешно надгражда постигнатото от своите предшественици, като въвежда нови управленски практики и иновации. Те продължават да инвестират в развойна дейност и поддържат тясно сътрудничество с научни институции и университети.

През последните години Никос активно участва в различни проекти за устойчиво развитие и екологично производство. Компанията се стреми да намали отпадъците и да оптимизира използването на ресурси, което е в съответствие с глобалните тенденции за опазване на околната среда.

 

Технологични иновации и научни постижения

Никос активно използва научните постижения и технологичните иновации за подобряване на своите продукти и услуги. Фирмата инвестира значителни ресурси в развойна дейност, което ѝ позволява да бъде в крак с най-новите тенденции и изисквания на пазара. В сътрудничество с водещи университети и научни институти, компанията внедрява съвременни технологии, които оптимизират производствените процеси и повишават качеството на продукцията.

Една от основните цели на Никос е непрекъснатите иновации и подобряване на производствените им линии. Компанията разполага със собствен развоен център, където инженери и изследователи работят върху нови решения и технологии. Те разработват и тестват нови методи за производство, които подобряват ефективността и намаляват енергийните разходи и отпадъците.

Никос внедрява модерни системи за автоматизация и дигитализация на производствените процеси. Използването на роботи и автоматизирани машини изключително много повишава производителността и намалява човешката грешка. А дигиталните технологии, като Интернет на нещата (IoT) и големите бази данни, позволяват по-доброто управление и мониторинг на производствените линии в реално време.

Компанията поддържа тясно сътрудничество с редица университети и научни институти в България и чужбина. Например те работят съвместно с Технически университет Варна по различни проекти, които включват както научни изследвания, така и практически стажове за студентите при тях. Тези партньорства допринасят за разработването на нови технологии и предоставят възможности за млади таланти да се развиват в иновативна среда.

Фирмата се стреми да внедрява устойчиви технологии, които минимизират въздействието върху околната среда. Те разработват и внедряват системи за рециклиране на отпадъци и оптимизация на водните ресурси в производството. Тези усилия са насочени към създаването на по-екологично чисти и енергийно ефективни производствени процеси.

Също така внедряването на интелигентни системи за управление позволява на компанията да оптимизира производството си и да реагира бързо на промените в търсенето. Тези системи използват алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект, които анализират данни от производствените линии и предлагат оптимални решения за подобряване на ефективността и качеството на продукцията.

Иновациите и научните постижения на Никос са признати както на национално, така и на международно ниво. Фирмата е носител на множество награди за иновации и качество, което допълнително утвърждава нейната репутация като лидер в хранително-вкусовата промишленост.

 

Възможности за реализация

България предлага благоприятна среда за развитие на симбиозата между наука и бизнес, а Никос е пример за успешна реализация в този контекст. Компанията не само че допринася за икономическия растеж на страната, но и предоставя множество възможности за професионално развитие и иновации.

Никос активно работи с млади таланти и предоставя възможности за професионално развитие на студенти и млади специалисти. Компанията поддържа тясно сътрудничество с университети и научни институции, като предлага стажове и практики в различни области на инженерството и технологиите. Това особено много помага на младите специалисти да натрупат ценен опит, а също така допринася за обновяването и иновациите в производствените процеси на компанията.

Никос инвестира значителни средства в развойна дейност, което отваря възможности за реализация на научни проекти и изследвания. Освен това фирмата поддържа собствени развойни центрове, където изследователи и инженери работят върху нови технологии и методи за производство. Това включва както вътрешни проекти, така и съвместни изследвания с други научни институции и компании.

Фирмата предоставя подкрепа на стартиращи предприятия и иновационни проекти в областта на хранително-вкусовата промишленост. Чрез своите партньорства и инвестиции, Никос подпомага новосъздадени компании да развиват своите идеи и да ги превръщат в успешни бизнеси. Подкрепата им за тях се изразява във финансови ресурси и в техническа и консултантска помощ.

Никос участва и в множество международни проекти и програми, финансирани от европейски и други международни фондове. Тези проекти са насочени към разработване на нови технологии и иновации, които да подобрят производствените процеси и да намалят въздействието върху околната среда.

Компанията също така организира редовни програми за обучение и квалификация на своите служители. Това включва вътрешни курсове и семинари, както и участия в международни конференции и обучения. Тези програми са насочени към повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите, което допринася за по-висока ефективност и качество на работа.

Текст: Радослав Тодоров
Снимки: БГ Наука
Източници: nikos.bg, capital.bg, careers.tu-varna.bg

 

Повече за тази поредица (Наука и бизнес) може да видите тук: https://nauka.bg/nauka-biznes/

Тази поредица на Сдружение „Форум Наука“ е финансирана от Фондация „Америка за България“.

Моля, не пропускайте това (1 минута четене)

БГ Наука моли за вашата подкрепа. Ние сме организация с нестопанска цел и се борим за каузата да направим науката по-близка до хората, като създаваме статии, видеа, аудио материали и други видове полезно и лесно разбираемо съдържание, безплатно в интернет.

Нямаме реклами в сайта и може да се чете приятно и лесно. Това пространство е ваше. 

Не бъдете от тези 99%, които подминават това съобщение. Бъдете от хората, които искат промяна.

Направете услуга на себе си и подкрепете БГ Наука, като се абонирате за 9 лв. на месец за сп. „Българска наука“

Ако можете да си позволите по-голяма сума може да направите Еднократен/Вечен абонамент за БГ Наука или да направите дарение към “Сдружение Форум наука” за повече безплатно полезно научно съдържание на български език. Повече тук >>

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.