Тоталитаризъм

В Спарта имало строг държавен контрол над всички аспекти от живота. Децата на гражданите още от малки били отделяни от родителите си и били отглеждани в държавни училища. Военната повинност била обща и задължителна. Добивите от собствеността се добавяли към обществените запаси. Различни мерки ограничавали отношенията между половете в тесни рамки, включително и възпроизвеждането, и регулирали броя на населението. Тайна полиция се грижела да не се увеличава недоволството. Целта била да се гарантира стабилно и трайно общество без промени в структурата на властта, икономиката, морала и културата. И наистина Спарта запазила режима си на управление и останала най-силната гръцка държава до намесата на някои външни събития през IV в. пр. Хр.


Европейска нощ на учените 2022 г.: