Тоталитарен контрол над мисълта

По-крайната форма на тоталитаризъм, предвиждана от Джордж Оруел, чиятоцел е да унищожи индивидуалното мислене и да предотврати всякакваинициатива, така и не се появи през 1984 г.

Но тя е била груба реалност в Китай след възкачването на династията Цинпрез 221 г. пр. Хр. В изпълнение на философията на легализма държаватасе заела да изкорени паметта за миналото и разнообразието на идеитечрез безмилостна конфискация на всички книги с изключение наофициалните хроники на династията и практическата литература. Стотициучени били обезглавени и древната култура била унищожена. Биласъздадена нова писменост с ограничен речник, а старата изчезнала и такастанало невъзможно изразяването на гледни точки, които се отклоняват отобщоприетите. Масите преднамерено били държани в нищета и незнание ибили възпитавани в лоялност към императора, чиито интереси се поставялинад тези на семейството, приятелите и страната. Държавата държала дазнае точно с какво се занимават нейните поданици и тези, които вършелинещо по-малко или повече от това, което се включвало в технитезадължения, били сурово и публично наказвани. Архитектите на режима Цинимали намерение да го направят вечен, като държат населението вабсолютна бедност и използват освободените ресурси за военни действия.Режимът бил свален през 206 г. пр. Хр. от народни въстания. Товашестнайсетгодишно управление било толкова фатално, че били нужни многодесетилетия усърден археологически труд, за да се открият древнитетрадиции и да се възстанови китайската цивилизация.


Европейска нощ на учените 2022 г.: