Топящият се сняг подпомага поглъщането на въглероден диоксид

Изглежда, че нещо хубаво може да произлезе от нещо лошо. Въпреки че покачващите се в световен мащаб температури предизвикват по-бързо топене на сезонната снежна покривка, това позволява на незаснежената тайга да поглъща повече въглероден диоксид от атмосферата.

Анимацията показва кога се топи снегът в северното полукълбо през пролетта на всяка година от 1979 до 2015. В синьо е ранното снеготопене (януари – март), а червеното – по-късно снеготопене (юни). Credit: GlobSnow/Finnish Meteorological Institute
Кликнете върху изображението, за да видите анимация, показваща кога се топи снегът в северното полукълбо през пролетта на всяка година от 1979 до 2015. В синьо е ранното снеготопене (януари – март), а червеното – по-късно снеготопене (юни). Credit: GlobSnow/Finnish Meteorological Institute

Учените вярват, че глобалното затопляне се дължи главно на емисиите на въглероден диоксид, съпътстващи човешка дейност, като изгарянето на въглища, нефтената и газовата промишленост, транспорт и битово отопление.

За да се предвиди точното покачване на нивата на въглероден диоксид в атмосферата, учените трябва да разгледат както източниците на емисии, така и поглъщането на въглероден диоксид както на сушата, така и в океаните. Тайгата е добре известна със способността си да поглъща въглероден диоксид, но количеството, което могат да погълнат северните гори, зависи от снежната покривка.

За да помогне в определянето на количествената промяна в поглъщането на въглероден диоксид, проектът на Европейската космическа агенция (ЕКА) GlobSnow създава дневни карти на снежната покривка за цялото Северно полукълбо за периода от 1979 до 2015 г., използвайки сателити.

Екип от учени, работещи в областта на климата и дистанционното наблюдение и ръководени от Финландския метеорологичен институт, наскоро анализира информацията и установи, че началото на растежа на растенията през пролетта се е изместило средно с осем дни по-рано през последните 36 години.


РЕКЛАМА:

***

Графиката показва началото на фотосинтетичната активност в тайгата през пролетта от 1979 до 2015. За период от 36 години, началото на тази активност – иначе казано началото на растежа – се е изместило с 8 дни по-рано. Credit: GlobSnow/Finnish Meteorological Institute
Графиката показва началото на фотосинтетичната активност в тайгата през пролетта от 1979 до 2015. За период от 36 години, началото на тази активност – иначе казано началото на растежа – се е изместило с 8 дни по-рано. Credit: GlobSnow/Finnish Meteorological Institute

Обединявайки тази информация с наземните наблюдения за обмена на въглероден диоксид между атмосферата и горската екосистема във Финландия, Швеция, Русия и Канада, екипът установи, че това по-ранно начало на пролетния растеж увеличава поглъщането на въглероден диоксид от горите с 3,7% на десетилетие. Това действа като спирачка за покачващите се нива на атмосферен въглероден диоксид, което спомага за смекчаване на ефекта от емисиите, причинени от човека.

Учените също са открили, че промяната при пролетния растеж е много по-голяма в евроазиатските гори, което води до удвояване количеството на погълнатия въглероден диоксид в сравнение с горите в Северна Америка.

 

„Сателитните данни изиграха съществена роля при събирането на информация за променливостта на въглеродния цикъл“, казва професор Jouni Pulliainen, който води изследователския екип във Финландския метеорологичен институт. „Комбинирайки сателитна и наземна информация, успяхме да превърнем наблюдението на топящ се сняг в знание от по-висок клас относно пролетната фотосинтетична активност и поглъщането на въглероден диоксид.“

Новите резултати ще бъдат използвани за подобряване на климатичните модели и ще подпомогнат точността при предсказване на глобалното затопляне. Догодина ЕКА планира да подобри сателитните данни за световната снежна покривка с предстоящия проект Snow_cci, част от Climate Change Initiative (Инициатива за промяна на климата).

 

Превод: Александър Начев

Източник: Евопейска космическа агенция / ESA


Европейска нощ на учените 2022 г.: