The e-Infrastructure Reflection Group

The e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) е европейска междуправителствена консултативна група, занимаваща се с политики в областта на електронните инфраструктури за научни изследвания, т.е. изследователски мрежи, компютърни, софтуерни и информационни инфраструктури, които обслужват главно студенти, изследователи и учени. Тази група препоръчва действия към Европейската комисия, правителствата на държавите-членки на ЕС и министерствата им на науката, доставчиците и потребителите на електронна инфраструктура, както и други органи като ESFRI (Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура).
За нея ни разказва професор Панос Аргиракис от Солунския университет. Той обръща внимание на най-важните четири платформи, на които се крепи работата на групата:

  • компютрите
  • мрежите, в които те са свързани
  • информацията, с която боравят
  • инструментите и услугите, с които се работи

Както и изключително важната взаимовръзка между всички тях, без която, разбира се, те не биха могли да функционират.

Така изградената инфраструктура, трябва да бъде отворена и лесно достъпна за всички европейци. Трите й най-съществени функции са изграждането на e-IRG общество с високо ниво на стратегия и координация, гъвкавост в предоставянето на услуги в европейски и световен мащаб, както и постоянно въвеждане на големи иновационни проекти. Като по този начин да се върви към пан Европейска федерация, с участието на всички страни, които трябва да обединят, координират и стандартизират усилията си в тази насока. Засега общо 28 европейски страни са включени в този проект и България е една от тях. Така цялостно трябва да се развие и улесни електронната, а и физическата инфраструктурна връзка между тях, както и бързото и лесно придвижване на хората между различните e-IRG центрове.
Всеки трябва да има лесен достъп до тази обща база от Европейски изследователски инфраструктури, без да се налага да са членове на специални организации за да могат да ги използват. За целта е съставена Харта за достъп до изследователските инфраструктури само от 20 страници, чрез която може бързо и лесно да се запознаете как могат да се използват те. Накрая на видеото са показани и линковете с напълно свободен достъп до цялата тази информация, за всеки, който иска по-подробно да се запознае с нея.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: