Темпът на топенето на леда в Гренландия необикновено висок

120529133644-large.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/120529133644-large.jpg
Загуба чрез топене и откъсване на айсберги през последните десет години е необикновено висока в сравнение  с предишните 40.
Гренландската ледена покривка продължава да губи маса и така допринася с около 0,7 милиметра на година покачването на морското равнище, което  по последни наблюдения е 3 мм на година. Тенденцията е всяка година покачването да се увеличава с 0.07 милиметра. Моделът и естеството на загубата на маса са сложни. Загубата е най-голяма в северна и южна Гренландия.

Резултатите са публикувани от международна изследователска група ръководена от Немския Изследователски център за Геонауки (GFZ German Research Centrefor Geosciences) в последното издание на Earthand Planetary Science Letters. До тези резултати се е стигнало след сравнение на наблюденията от три различни типа сателити: измерване на промяната в гравитацията след загуба на ледена маса с двата сателита GRACE,  височинни изменения с лазерния алиметър в сателита на НАСА „ICESat“ и определяне на разликите между натрупването на регионални атмосферни модели и глетчерното оттичане, измерено с данни от сателитни радари.

http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: