Тази паразитна оса принуждава други паразитни оси да ѝ вършат мръсната работа, а след това ги изяжда

Това е паразитна оса в пълния смисъл на думата.

Оса, пазител на криптата – тези красиви цветове служат, за да отвлекат вниманието ви от това колко непочтен е този малък негодник… Credit: Andrew Forbes/University of Iowa
Оса, пазител на криптата – тези красиви цветове служат, за да отвлекат вниманието ви от това колко непочтен е този малък негодник… Credit: Andrew Forbes/University of Iowa

Това е изцяло работа на осите. Не, зачеркнете това – работа е на паразитните оси. Манипулативни паразитни оси.

Като поредния пример защо хората трябва да са благодарни, че са се измъкнали от хранителната верига, учени от Университета Райс са публикували две статии, описващи нов вид оса, която яде гостоприемника си, след като го използва за лична (или за целия вид) изгода. Първата статия разглежда основни неща за осата: живее в пясъчни живи дъбови клони, част е от голямо паразитно семейство на оси и живее в южните американски щати (поне доколкото са запознати учените). Но именно втората статия разкрива страховития им живот.

Kelly Weinersmith и Scott Egan, двама от главните изследователи на проекта, първоначално открили хипер-манипулативните оси, докато изучавали малко по-малко манипулативната оса шикалкотворка, живееща в крипти. „Крипта“ в случая не означава, че живеят сред мъртви тела, а че те образуват свои крипти, които обаче им помагат да поддържат живота.

Ларвовидната Bassettia pallida (както е позната повече в научните среди осата шикалкотворка) манипулира живите пясъчни дъбове, за да образува малки крипти във вътрешно развиващите се стъбла. На безопасно в своето скривалище, шикалкотворката се развива във възрастен индивид и прокопава дупки през клоните, за да се подаде навън триумфално по-късно. Но не и ако осата, пазител на криптата, има друго мнение по въпроса.


РЕКЛАМА:

***

Оса шикалкотворка, живееща в крипти – да, не е толкова лъскава, колкото другата, но това не означава, че заслужава тялото ѝ да бъде използвано като месест тунел. Credit: Andrew Forbes/University of Iowa
Оса шикалкотворка, живееща в крипти – да, не е толкова лъскава, колкото другата, но това не означава, че заслужава тялото ѝ да бъде използвано като месест тунел. Credit: Andrew Forbes/University of Iowa

Euderus set има приблизително същия живот, както и осата шикалкотворка – има нужда от безопасно място, на което да се крие, докато се превърне във възрастен индивид. Но вместо да се възползва директно от живия дъб, осата пазител на криптата манипулира други оси, които вече са го извършили. Пазителят на криптата снася яйца до ларвите на осата шикалкотворка така, че шикалкотворката несъзнателно се оказва затворена в криптата с бъдещите си убийци. Двете насекоми се развиват заедно едно до друго.

Когато шикалкотворката е готова да се покаже, пазителят на криптата я напада неочаквано. Пазителят манипулира шикалкотворката да изкопае дупка, която е твърде малка, за да премине през нея – така че шикалкотворката да се заклещи наполовина през клона. Осата, пазител на криптата, превръща гостоприемника си в плътна тапа, която може да изяде, за да избяга. Правейки това, осата, пазител на криптата, често сама се заклещва в криптата – три пъти по-вероятно е да умре там без помощта на шикалкотворките, които се превръщат в тяхна плячка.

Напълно подходящо е, че Weinersmith и Egan са кръстили осата Euderus set на египетския бог Сет, който (според мита) хванал своя брат в капан в крипта и го осакатил. А може да има изцяло друг слой на непочтен паразитизъм, предстоящ да бъде открит. Някои от криптите съдържали и „приказни оси“ – още по-дребни паразити, които понякога ловуват членовете на семейството от пазители на криптата – така че може да има три манипулативни паразита в играта тук. А вие си мислехте, че вашето семейство е лошо.

Превод: Никол Николова

Източник: Popular Science


Европейска нощ на учените 2022 г.: