Търси се докторант за финансиран проект в сферата на статистическа генетика в Оксфордския Университет

Търси се докторант за финансиран проект в сферата на статистическа генетика в Оксфордския Университет

Проекта има за цел да разработи нови методи за изследване на генетична информация в контекста на кръвни характеристики които в по-късен етап биха били полезни за изследването на различни болести.

Пълната обява може да намерите на следния линк:
https://www.findaphd.com/phds/project/statistical-genetics-novel-statistical-method-development-for-discovery-and-interpretation-of-genetic-contribution-to-human-haematological-traits/?p103336

Изискванията към кадидатите са:
· квалификация в сферата на математика, статистика, програмиране или подобно (или достатъчно придобит опит в някоя от тези сфери);
· опит в анализирането на биологична, генетична информация биха били от полза, но не са необходими, но желание и ентусиазъм за работа в сферата на биология/генетика са важни;
· доказателство за ниво на английски език.

Кандидатстване в Оксфордският Университет става онлайн като се следват съответните линкове (https://www.rdm.ox.ac.uk/about/our-clinical-facilities-and-mrc-units/och/och-studentship). Краен срок за подаване на документи 19.07.2019.


РЕКЛАМА:

***

Докторантурата е с покрити Университетски такси и идва със стипендия от £18,000 на година.


Европейска нощ на учените 2022 г.: