Създаване на антена за светлина

111129142017.jpg

 Създаване на антена за светлина: Биомиметична антена за събиране на слънчева светлина


Когато хората говорят за слънчева енергия, те приемат че това е само соларна клетка с нейните технически и разходни ограничения. Не е точно така.http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/111129142017.jpg

Изобретяването на соларната клетка през 1941 г. било вдъхновено от тогавашното ново откритие, че полупроводниците са материали, които могат да използват светлината за да създадат движение на електрони – в крайна сметка електрически ток.


РЕКЛАМА:

***

 Соларните клетки нямат почти нищо общо с биологичните фотосистеми в растенията, които използват слънчевата енергия да прекарват електрони през мембрани и да създават захари и други органични молекули.

 Тогава никой не е разбирал тази сложна сбирка от протеини и пигменти достатъчно добре за да използва тайните й за направата на соларната клетка. Нещата са се променили от 1941 г. насам.

 Във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (Washington University in St. Louis’s Photosynthetic Antenna Research Center) учени изследват местни биологични фотосистеми, изграждат хибриди, които комбинират естествени и синтетични части, както и напълно синтетични аналози на естествени системи.

 Един от екипите  е успял да направи много важен компонент – антена събираща светлина. Антената е направена по модел на хлорозом намиран в зелени серни бактерии.

 Хлорозомите са гигантски агрегации  (струпвания) на пигментни мулекули. Вероятно най-грандиозната антена за събиране на светлина създавана от природата, те позволяват на бактериите да фотосинтезират дори при слаба светлина дълбоко в океана.

 

 По материали от:

http://www.sciencedaily.com

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: