Светофар

Въвеждането на първите светофари в Лондон през 1868 г. е вдъхновено от железопътната сигнализация. Имало е сигнални показатели, които са били вдигани или спускани, с червени и зелени газови лампи за нощна употреба. Пешеходците, които са искали да пресекат, са можели да управляват системата ръчно. Тази система не е била много успешна, тъй като скоро след въвеждането й тя предизвикала пълна паника сред един кавалерийски отряд. След кратко съществуване на системата подаваната газ избухнала и убила един полицай.


Европейска нощ на учените 2022 г.: