„Св. Кл. Охридски“ заема 788-то място в URAP

7b26df1bec21f356263ea4c380441e2e_big.jpg

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ заема 788-то място в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2012/2013 г., който оценява 2 000-те най-добри висши училища в света.


 

От трите български висши училища в класацията – Софийският университет, Медицинският университет – София и Химикотехнологичният и металургичен университет – София, СУ е на първо място. Трите университета са членове на Асоциацията на изследователските университети, създадена през 2008 г.


РЕКЛАМА:

***

 

Основните индикатори, които определят позицията на университета, са броят на статиите, броят на цитатите, общият брой научни документи, импакт факторът и международното сътрудничество.  

 

Класацията се извършва всяка година от Изследователската лаборатория за рейтинг на академичните постижения на университети, създадена като международен проект през 2009 г. в Института по информатика на Близкоизточния технически университет в Анкара, Турция.

 

Системата за рейтинг оценява академичните постижения с основен фокус върху научната дейност на университетите. Тя е базирана изцяло на обективни данни, получени от библиометрични източници и следи дейността на около 2 500 висши училища по света, което я прави една от най-пълните системи в света за рейтинг на университетите. Годишен световен рейтинг на университетите се публикува всяка година от 2010 г. 

 

През 2010/2011 Софийският университет е заемал 854-то място, през следващата година – 846-то място в класацията. Придвижването напред на Алма Матер доказва за пореден път високото качеството на изследванията в Университета.

 

В същото време на по-предни места са шест турски и осем гръцки университета, което има пряка връзка с финансирането на висшето образование и науката в тези страни, което е многократно повече, отколкото в България.


Европейска нощ на учените 2022 г.: