СУ ще участва в изграждане на високотехнологичен парк

clip_image002.gif

На 30.10.2012 г. беше сключен Меморандум за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” ЕАД.

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/clip_image002_0.gif

Проектът включва създаването на високотехнологичен парк, който да се превърне в инструмент за повишаване на конкурентността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, както и на среда за обмен на опит и знания. В дългосрочен план това ще допринесе за устойчива заетост и развитие на обществото като цяло.

Софийският университет ще участва в проекта със своя опит и компетентни специалисти от природо-математическите факултети при изграждането на лаборатории и научни бази. Предвижда се създаване и поддържане на софтуерна платформа на наличната научна инфраструктура, създаване на връзки между Интернет-страниците на двете организации и на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***