Столична община ще стопанисва археологическия обект „Късноантичен мавзолей” в район „Триадица”

Kasnoantichen_mavzolei_1.jpeg
Kasnoantichen_mavzolei_2.jpeg

Правителството предостави на Столична община за управление за срок от 10 години археологическия обект „Късноантичен мавзолей”. Археологическият обект, който е със статут на паметник на културата с национално значение, включва останки от тухларна и античен мавзолей и се намира на ул. „Димигьр Хаджикоцев” №112-118 в район „Триадица”. Той е открит през 2001 г. при изкопни дейности за ново строителство. Тъй като все ще не е реализиран проект за експониране и социализация, мавзолеят не е достъпен за посетители.

С предоставянето на имота за безвъзмездно управление на Столична община ще е възможно опазването на разкритите археологически останки, ускоряване изпълнението на проект за тяхното експониране, социализация и организиране на културни събития на открито.

Обектът се намира се в кв. “Лозенец”, ул. “Д. Хаджикоцев” № 110. Представлява семеен мавзолей състоящ се от пет помещения: триделно преддверие с вход, правоъгълно помещение с по една апсида на двете тесни страни и квадратно помещение с три саркофага. Общи външни размери: 19 х 21 м. Запазен на място с възможност за посещения. Датировка: ІІ четв. на ІV – ІІІ четв. на V в.


Европейска нощ на учените 2022 г.: