Стереотип, авторефлексия или натраплив ритуал – един случай с продължение