Статии в ScienceDirect за опасния вирус Зика

zika_virus.jpg

Според учените вирусът Zika има „взривоопасен пандемичен потенциал”. Вижте подбрани статии в пълнотекстовата база данни ScienceDirect.

Източник: Научни ресурси


Европейска нощ на учените 2022 г.: