Станете оценител на научноизследователски проекти на ЕС

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

От идея до действие
Бъдете част от пътешествието
Станете оценител на научноизследователски проекти на ЕС

Готови ли сте да помогнете да превърнете амбициозните идеи в реалност? Готови ли сте да направите Европа по-зелена, по-цифрова и по-иновативна? Европейската комисия търси експерти, които да спомогнат избора на най-добрите предложения за финансиране на научни изследвания и иновации в ЕС. Присъединете се към експертен екип, който отговаря за оценяването на предложенията и прегледа на новаторските проекти. Нужни са ни експерти от всяка област – от публичния и нестопанския сектор, до търговски и научноизследователски организации – които да приложат своите знания и практически опит в сферата на научни изследвания в Европа. Бъдете в авангарда на бъдещата наука и иновации още днес.