Състояние и тенденции на опрашващите насекоми в Европа

Step_Copyright_Vlada_Peneva.jpg

Една трета от всички плодове и зеленчуци, които консумираме нямаше да ги има, ако не бяха пчелите и другите опрашващи насекоми. Пчелите и насекомите бавно са  унищожавани от различни фактори, причинени най-често от човека: замърсяване, пестициди и други вредни земеделски практики.

 

Step_Copyright_Vlada_Peneva.jpg (450×393)

© Vlada Peneva

 


РЕКЛАМА:

***

Проектът STEP (Състояние и тенденции на опрашващите насекоми в Европа) има за цел да документира характера и степента на намаляване на дивите и домашните опрашващи насекоми, които са основен компонент на здравословното биологичното разнообразие в Европа. Проектът ще картографира паралелното намаляване на растенията, които се опрашват от пчели и насекоми и освен това  ще предложи стратегии, които да ограничат това намаляване и да съхранят нашите източници на храна. STEP обединява изследователски партньори от 16 страни: Великобритания, Испания, Франция, Дания, Германия, Швеция, Швейцария, Гърция, Италия, България, Естония, Финландия, Полша, Холандия, Белгия и Сърбия.

 

Интернет сайт на проекта / Контакти / Събития  

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: