Съставена е бактериална карта на тялото

       Учените успяха да създадат бактериална карта на човешкото тяло.

 

 Отдавна бактериите обитаващи храносмилателния тракт на човека са изучавани и описвани, докато на тези по кожата се обръщаше малко внимание. Екип от учени под ръководството на Юлия Шегре от Националния институт за изучаване на човешкия геном в Бетесде, САЩ, обаче съставиха подробна карта на бактериите обитаващи повърхността на човешкото тяло.

 Резултатите са доста изненадващи, ето няколко интересни факта:

   най- малко бактерии има по вътрешната част на ухото – само 15 вида

   най- много са бактериите не в устата или областа на седалището ( което е изненада ), а по вътрешната страна на подмишницата, където зоната е относително суха – цели 44 вида


РЕКЛАМА:

***

 В опитите си учените разглеждат 20 различни точки от човешкото тяло (фиг. 1) условно разделени на три вида зони – маслени, сухи и влажни. По мнението на авторите микрофлората на тези точки се различава както фауната в джунглите и пустините. Открити са общо 205 вида бактерии от 19 различни рода.

 

 

 Основна част от микрофлората заемат четири основни типа: Actinobacteria (51,8%), в лабораторни условия те се използват за получаване на антибиотици; Firmicutes (24,4%), включващи както „полезните” млечнокисели бактерии, така и патогенни такива, като причинителя на тетануса; Proteobacteria (16,5%), към които спадат причинителите на менингита, гонореята, язвата на стомаха и др.; Bacteroidetes(6,3%), които са симбионти по кожата и в чарвата, често предизвикващи опортюнистични инфекции ( когато при имунодефицит неотралните или даже полезни бактерии стават патогенни).

 

  УВЕЛИЧИ


Европейска нощ на учените 2022 г.: