Съществува ли „Бременен мозък”?

brain-baby2
„Бременният мозък“ обикновено се свързва с влошаване на вниманието и паметта на бременната жена. Около 80% от бъдещите майки съобщават за затруднения да си спомнят неща от ежедневието и въпреки че не всички изследвания подкрепят това, има много доказателства, че по време на бременност при жените се наблюдават измерими понижения във важни когнитивни умения.

Но нещата не са чак толкова лоши. Мозъкът на майката претърпява и важни подобрения. Плъховете майки се справят по-добре със задачи, свързани с внимание, търсене на храна и планиране, в сравнение с женските, които никога не са раждали. Вероятно тези качества ги правят по-способни да защитават и да осигуряват храна на малките си.

Ползите за човешките майки не са толкова ясни, но се появяват данни, че бременността при тях предизвиква нервно преструктуриране. 

Прочетете целия материал в третия брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij3


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***