Срещите на бъдещето с Пиер Дросар – Да завладеем Космоса: защо?

„Срещите на бъдещето“ е поредица от дебати, организирани от Френския институт, които ще засегнат предизвикателствата на нашето време, представени по общодостъпен начин от водещи учени. Срещите на бъдещето се фокусират върху настоящите и бъдещите промени, които се случват със света и обществата ни, и ще търсят отговори за новите предизвикателства, пред които се изправяме, с акцент върху иновациите, технологичния прогрес и обещаващия успех на научноизследователската дейност, които биха могли да допринесат за по-добрия живот на обществата ни, или пък обратно – да ни отчуждят. Публичен дебат на тема „Да завладеем Космоса: защо?“, ще се проведе на 13 март (понеделник), от 18.30 до 20.00 ч. във Френския институт. Пиер Дросар и проф. Йорданка Семкова ще говорят за последните открития в астрофизиката и новите хоризонти, откриващи се пред човечеството: колко голяма е човешката крачка в необятния Космос? В сутрешните часове от 10.30 до 11ч. на вълните на Българското национално радио в предаването „Хоризонт до обед“ г-н Дросар и проф. Йорданка Семкова ще дебатират по същата тема с журналистката Ирина Недева.

________________________________

Пиер Дросар е ръководител на научни изследвания във френския Национален център за научни изследвания (CNRS). Възпитаник на Екол нормал в Париж, планетолог, понастоящем ръководител на Лабораторията за космически изследвания и астрофизични инструменти (LESIA) към Парижката обсерватория, CNRS, Университет Пиер и Мария Кюри и Университет Париж-VII: Дени Дидро. Специалист по планетните атмосфери, работи по различни спектроскопски инструменти в инфрачервения спектър на сондите на НАСА и ЕКА за изследване на планетите (Марс, Юпитер, Сатурн, Венера) и в частност спектрометъра VIRTIS (IAPS, Рим) на сондата Розета. проф. Йорданка Семкова e доктор на физическите науки в Института за космически изследвания и технологии към БАН. Научни интереси: слънчево-земни връзки, космическо време, изследване на космическата радиация в околоземното и междупланетно космическо пространство и въздействието и върху живите организми, пилотирани космически полети.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***