Средновековният град Червен

Средновековният град Червен

Автор:

Йордан Василев

 

Списание “Българска наука”

брой 107, март 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Средновековният град Червен се намира на 500 м северно от едноименното село в Русенска област, в местността Калето. Тя представлява скален нос дълъг близо 1000 м и широк около 200 м. Средновековният град е бил опасан от завоите на река Черни Лом, която извира от село Лиляк, Търговищка област. Този скален нос се намира по-ниско от околните брегове и е естествено прикътан. Почвите в долината на река Черни Лом са алувиално-ливадни, а по бреговете – карбонатни или типично черноземни. Средновековният град Червен се намира по-близо до река Дунав, отколкото до старата столица Търново. Климатът е умерено-континентален, със студени зими и горещи лета – типичен за Крайдунавската област.

 

Ключови думи:

град Червен, история

 

READ ARTICLE