Сребърни монети на Наполеон III от български накити

Автор: Калоян Димов

 

Традиционно българското население вторично е преупотребявало в своите накити различни по своя произход (най-често европейски и османски), метал (медни, сребърни и златни), големина и номинал монети. На едни от тях са били припоявани допълнително халкички за окачване, други са били обковавани, а трети (които се срещат най-често) били пробивани.

Макар и сравнително рядко, за елементи на накити все пак са използвани и машинно отсечени, сребърни монети на Френската империя, отсечени във втората половина на XIX век, по времето на император Наполеон III.

В частна колекция имах възможността да се запозная с две монети, които според предоставената ми информация произхождат от един и същ накит.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.”Българска наука”.

Виж повече за Абонамента тук.