Спомени от бунтовната 1876 г.

spomeni_1876_cover.jpg

Спомени от бунтовната 1876 г.http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/spomeni_1876_cover.jpg

Вече е реалност книга, в която за първи път са събрани цялостно и изчерпателно спомените на петима видни участници в Априлското въстание от 1876 г. В „Спомени за бунтовно време 1876 година” (ИК „Изток-Запад”) няколко души разказват какво са преживели по време на едно от най-съдбоносните и важни събития в българската история…

Темата за националноосвободителните борби на българския народ в навечерието на освобождението от турско иго през втората половина на XIX век винаги са представлявали интерес не само за учените, но и за немалък процент от широката общественост. И въпреки че историците в голяма степен са изучили този важен период от родната история и са представили публично редица изследвания, на специалистите е добре известно, че източниците за българската история все още не са достатъчно пълно издирени и издадени. Липсват добре обмислени серии, корпуси от извори, и исторически спомени на дейци, непосредствено участвали в съдбоносни за България събития.

В „Спомени за бунтовно време 1876 г.” са събрани спомените на петима членове на Панагюрския революционен комитет: Филип Щърбанов, Найден Дринов, Пейо Дринов, Иван Соколов и Ангел Телийски. Те са писани в различни периоди от време и носят отделни названия, но по своята същност и петте текста в книгата са писани от първа ръка – дело са на възрожденски българи, непосредствени участници в различни исторически събития преди и по време на Априлското въстание от 1876 г. Те описват по вълнуващ и достоверен начин живота на дейците в годините непосредствено преди освобождението и техните начални стъпки в революционно-освободителното движение до и по времето на Васил Левски. Най-важното събитие – Априлското въстание през 1876 г., както и неговата подготовка и последвалите разгром и репресии от страна на турските власти над участниците и беззащитното мирно българско население също са описани изключително интересно.

Съставителството, редакцията, бележките и подборът на фотографии са дело на Христо Йонков и покойната му съпруга Стоянка Йонкова. Заедно с дългогодишната си научноизследователска дейност проф. Йонков прави публично достояние редица архивни фотографии и портрети – на Г. С. Раковски, Левски, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на участници в Априлското въстание от 1876 г. и др. Участва като автор в „Енциклопедия България“. Сред основните му трудове са още: „Числен, социален и класов състав на революционерите в Априлското въстание 1876 г.“, (1993), научните биографии „Братята на Васил Левски“, „Старозагорският революционер Кольо Ганчев“ (2005), „Георги Стойков Раковски“, „Личности от Българското възраждане“ (2001), „Великото народно събрание на Оборище 1876 г. – начало на българската парламентарна демокрация“ (2007), „Васил Левски. Биография“ (2008) и „Христо Спиридонов – първият кмет на град Севлиево след освобождението на България“ (2009). През 1990 г. обнародва (съвместно със Стоянка М. Йонкова) „Спомените на Михаил Греков“.


РЕКЛАМА:

***

Важно е да се отбележи също, че „Спомени за бунтовно време 1876 г.” е част от заветната поредица „Забравените българи”.

http://image.nauka.bg/book/Spomeni-1.jpg

http://image.nauka.bg/book/Spomeni-2.jpg

Spomeni-3.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: