Спирането на тока и автоматичните бушони скоро ще останат в миналото.

image016.jpg

Спирането на тока и автоматичните бушони скоро ще останат в миналото.

 

Повредите в електричеството, например тези, произведени от късо съединение, са все по-голям проблем за електрическите мрежи, тъй като могат да изложат на риск сигурността, надеждността и достъпността на различните части на оборудването в мрежата.

 

Проектът ECCOFLOW има за цел да подобри ефективността на електрическите мрежи като проектира, произведе и тества уникално устройство, а именно второ поколение свръхпроводников ограничител на токовите повреди (СОТП). Ограничителите могат да предотвратят този тип ситуация, благодарение на почти незабавна реакция при токова повреда и способността им да се справят с нарастващи по брой и интензивност повреди. Ограничителите също така ще улеснят разработването на иновативни електрически мрежи с по-висока мощност. В проекта участват научни и промишлени партньори от Франция, Италия, Испания, Словакия, Швеция, Германия и Швейцария. 


РЕКЛАМА:

***

 

image016.jpg (450×297)

© svedoliver, #42532409, 2013. Source: Fotolia.com

 

Интернет сайт на проекта / КонтактиЕвропейска нощ на учените 2022 г.: