Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата