Специализиран брой: ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Помолихме центровете за върхови постижения и центровете за компетентност да изпратят кратка информация са самите си проекти, както и въпроси за интервю на един или няколко участника в самите центрове. Това, което е в броя са тези, които се отзоваха на поканата ни.

Повече за центровете вижте тук: https://nauka.bg/centrove-kompetentnost/

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >> 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Софийски университет, Център за Технологии на Информационното Общество 9 стр.
 • „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ 15 стр.
 • Доцент д-р Елисавета Гурова от УНИТе 18 стр.
 • Проф. Мария Нишева-Павлова от УНИТе 23 стр.
 • Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда-води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ 25 стр.
 • Mихаела Белухова от „Clean&Circle” 29 стр.
 • Представяне на изследователската група на проф. Александър Драйшу от Физически факултет на Софийския университет и на постигнатото от тях в рамките на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. 37 стр.
 • Проф. д-р Маргарита Попова от „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 45 стр.
 • Джовани Спинели от „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 51 стр.
 • Проф. Евгени Христов Иванов от „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 55 стр.
 • Кратка информация за проект ПлантаСИСТ и ЦРСББ 64 стр.
 • Цанко Гечев от ЦРСББ 69 стр.
 • Милена Попова от „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ 75 стр.
 • Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) 81 стр.
 • Интервю с Десислава Георгиева Петрова-Антонова 84 стр.
 • Проф. д-р Добромир Димитров Димитров от центъра „Персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ 92 стр.

 

***

За да спестите време събрахме 20 pdf в един архив и го предоставяме безплатно.

От брой 60 до брой 80 с общ обем над 3000 стр. 

ИЗТЕГЛИ 20 БРОЯ БЕЗПЛАТНО ОТ ТУК >>

Археология

Какво е Археометрия?

Д-р Велислав Бонев от Център по Археометрия с лаборатория по реставрация и консервация, СУ “Св. Кл. Охридски”.   Петър Теодосиев: С теб се видяхме миналата

Здраве

История на медицината през ХХ век (Част ІІ)

Война и пандемия (1911-1920)   Военнополева болница през Първата световна война.   През второто десетилетие на века пред медицината се изправят нови сериозни предизвикателства. Подобно