Спад на CO2 довело до образуването на полярната ледена покривка

111201174225-large.jpg

Според скорошно проучване на учени от университетите Йейл и Пердю (Yale and Purdue) изследвало молекули от древни водорасли, спад в нивото на въглеродния диоксид е било причината за образуването на антарктичния леден покривка.http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/111201174225-large.jpg

Нивата на въглеродния диоксид са много важни за климата на Земята както в миналото така и в бъдещето. Екипът определил праг на нивото на CO2, под който се образува ледена покривка на южния полюс, но колко трябва да се повиши това ниво, за да се стопи ледът остава мистерия.
Матю Хюбер професор по земни и атмосферни науки в университета Пердю, казва че има спад от приблизително 40%  преди и по време на образуването на дебелата 1,5 км антарктична ледена покривка, преди около 34 млн. години.

Сто милиона години преди застудяването, което се случило в края на Еоцена, Земята е била топла и влажна. Бозайници, влечуги и дори земноводни са обитавали полюсите, където температурите са били субтропични. Тогава за 100 млн. години температурите падат драматично, много видове изчезват, лед покрива Антарктика, водното равнище спада и Олигоцена започва.

Геохимикът Марк Пагани от Йейлския Университет, ръководител на проучването, казва че полярния лед и морския такъв упражняват контрол върху сегашния климат, влияят на глобалната циркулация на топлите и студени въздушни маси, както и регулират вариабилността на глобалните и регионалните температури.

http://www.sciencedaily.com/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: