Софийският университет и Техническият университет подписаха Меморандум за сътрудничество

7b26df1bec21f356263ea4c380441e2e_big.jpg

          Ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет-София проф. дин Иван Илчев и проф. д-р инж. Марин Христов подписаха днес Меморандум за сътрудничество. 

 7b26df1bec21f356263ea4c380441e2e_big_2.jpg (480×285)

Основните цели на меморандума са развиването на сътрудничеството, координирането и недублирането на действията в областта на дистанционните и електронни форми на обучение. Софийският университет и Техническият университет, които са членове на Асоциацията на изследователските университети, са първите в България, които подписват подобно споразумение.

 

Софийският университет и Техническият университет ще сътрудничат при подготовката на съвместни форми на дистанционно обучение, както и при дейностите, свързани с организацията, провеждането и популяризирането на тази форма на обучение и на предлаганите програми.  


РЕКЛАМА:

***

 

От 2012 г. Софийският университет е сред висшите училища, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. В рамките на програмата, която е за период от две години, вече се изпълняват десет проекта и е подготвено съдържанието на различни планове за дистанционно обучение. 

 

С подписването на документа се цели обединяване на потенциала на двете висши училища за създаване на условия за пълноценно развитие на дистанционното обучение след завършването на текущите проекти. Предвижда се и обединяване на усилията на Софийския университет и Техническия университет за реклама и представяне в чужбина.


Европейска нощ на учените 2022 г.: